Hem
Kontakt

 

Öppna förskolan är ett nav...

En HUB är detsamma som ett nav, dvs en plats där många verksamheter och aktörer samlas på en gemensam arena för att underlätta för projektets målgrupp, den nyanlända familjen. 

På öppna förskolan finns redan den här arenan för att mötas. Projektets syfte är att utveckla vår HUB så att målgruppen lättare ska kunna ta del av utbudet i samhället så att vägen in i det nya landet blir enklare. 

Det gör vi genom att utveckla vår egen verksamhet med uppsökande verksamhet och samhällsinformation samt genom att bjuda in lokalsamhället till samverkan. 

Det här ska vi göra...

Utveckla en modell för uppsökande verksamhet.

• Utveckla vår arena; Öppna förskolan till ett nav/ en Integrations-HUB där den nyanlända familjen kan få mycket av   den information som den behöver.

• Sprida vårt resultat och arbetssätt så att andra kan ta del av det.

 

Nytt material på Öppna förskolan
Projektet drivs i dag på inom ramen för Öppna Förskolan i Uppsala kommun och finansieras av Europeiska unionen Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Intresserad av att veta mer? Tag gärna kontakt: anna.hanning@uppsala.se Om du vill veta mer om övriga material under VaMed!: utbildning@vamed.se