Hem
Kontakt

 

Öppna förskolan är ett nav...

En HUB är detsamma som ett nav, dvs en plats där många verksamheter och aktörer samlas på en gemensam arena för att underlätta för målgruppen, den nyanlända familjen. 

På öppna förskolan finns den här arenan för att mötas. Syftet med iHUB-materialet är genom samverkan med lokalsamhället via öppna förskolan göra det lättare för målgruppen att ta del av utbudet i samhället så att vägen in i det nya landet blir enklare. 

 Det här har vi gjort...

Utvecklat en modell för samverkan med lokalsamhället.

• Utvecklat vår arena; Öppna förskolan i Uppsala till ett nav / en inkluderande HUB där den nyanlända familjen kan få mycket av   den information som den behöver.

Tagit fram ett utbildningsmaterial i fem moduler och spridit vårt resultat och arbetssätt så att andra kan ta del av det. Läs mer om materialet under fliken "Om materialet"

 

iHUB på Öppna förskolan
Materialet används idag främst inom ramen för Öppna Förskolan i Uppsala kommun. Men det finns många intresserade av materialet runt om i Sverige men också utomlands i bl.a Finland och Baltikum. Är du intresserad av att veta mer om iHUB och de övriga VaMed!-materialen? Tag gärna kontakt på: utbildning@vamed.se