Hem
Kontakt

 

Om materialet:

Metodmaterialet i Va Med! - Bild och film på modersmålet!

Enligt förordningen SFS 2010:1138 som reglerar hur den obligatoriska samhällsorienteringen för nyanlända ska bedrivas så ska SO i möjligaste mån bedrivas på modersmålet. Enligt samma förordning ska samhällsorienteringen även ge utrymme för dialog och reflektion.

Syftet med  Va Med! – SO var därför att översätta allt metodmaterial. En annan viktig del är utvecklingen av metodstödet i form av metodmaterialet för dialog och reflektion, dvs alla bilder och filmer.  Va Med! metoden bygger på att deltagarna i dialog och diskussion inte behöver utgå från sig själva utan man kan utgår från en person på en bild eller en film. Bilderna kan man använda på många olika sätt och utifrån många olika teman och ämnesområden. De korta stillbildsfilmerna och diskussionsfilmerna avslutas alla med tre olika repliker. Syftet med replikerna är att de ska leda till dialog, diskussion och reflektion.

Fler filmer och bilder

I Va Med!-SO har vi utvecklat fler bilder och fler filmer.

Bilderna hittar du under fliken bilder.  Du hittar även ett numrerat register under fliken "Textmaterial" med namnet på alla bilderna. Bilderna ligger i nummerordning.

Det finns 20 nyproducerade stillbildsfilmer och 20 nyproducerade diskussionsfilmer.

Allt metodmaterial är översatt till är engelska, arabiska, somaliska, tigrinja, persiska, ryska, spanska, franska, sorani, thailändska och kurmanji.

Utbildning i material och metod

Vill ni använda er av Va Med!-SO-materialet? Vi hjälper er att komma igång genom en utbildningsdag i material och metod. Hur kan man arbeta med materialet? Hur fungerar metodiken kring dialog och reflektion? Hur kan man lägga upp en utbildningsplan utifrån textmaterial, filmer och bilder?

Tag gärna kontakt på:  utbildning@vamed.se