Hem
Kontakt

 

Välkommen till Va Med!

En hemsida för Samhällsinformation, sfi och etablering

Va Med! är samlingsnamnet för ett flertal projekt där man inom ramen för Sfi, etablering och samhällsorientering SO för nyanlända arbetat och arbetar för att underlätta inträdet och etableringen i det svenska samhället. I vårt samhälle finns alla förutsättningar att mötas och samtala om det som förenar oss. Men för det krävs kunskap om de osynliga och synliga normer och regler som finns. Därför är det viktigt att vi på ett tidigt stadium i etableringen av nyanlända skapar en dialog om vår gemensamma värdegrund och om hur vårt samhälle är organiserat.

Metod och Material

Inom ramen för alla projekt har det utarbetats både Metod och Material för att arbeta med samhällsinformation inom sfi och SO. Allt material har utvecklats tillsammans med pedagoger, samhällsinformatörer och olika referensgrupper representerade från vår samhälle. Allt material har sedan testats och utvärderats inom målgruppen runt om i Sverige. På den här hemsidan kan du läsa och ta del av all den kunskap och erfarenhet som projekten ger och givit oss. Här kan du också ta del av det material som arbetats fram under flera år. Material som är pedagogsikt och användarvänligt för alla nivåer inom sfi och SO.

Utbildning i material och metod

Använder ni eller är ni på väg att använda er av något av Va Med!-materialen?  Vi hjälper er att komma igång genom en utbildningsdag i material och metod. Hur kan man arbeta med materialet? Hur fungerar metodiken kring dialog och reflektion? Hur kan man lägga upp en utbildningsplan utifrån textmaterial, filmer och bilder? Tag gärna kontakt på utbildning@vamed.se


I flikarna till vänster finns alla projekt samlade.  För att få tillgång till allt material krävs att du är registrerad användare och inloggad. Det kan du göra längst upp på den här sidan.

 

Nytt SO-material om hälsa!
Antibiotikaresistens håller på att bli ett stort problem i hela världen. Ju mer antibiotika vi använder, desto större blir risken att motståndskraftiga bakterier utvecklas och sprids. Alla kan hjälpa till att motverka antibiotikaresistens, genom att bara använda antibiotika när det verkligen behövs. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att i samarbete med Va Med! ta fram ett SO-material för nyanlända som med hjälp av Va Med!-metoden för dialog och reflektion ska informera om antibiotikaresistens och klok användning av antibiotika. Materialet kommer att heta Hälsa & Antibiotika och kommer att finnas tillgängligt bland annat via vamed.se för dig som använder Va Med! inom samhällsorienteringen. Materialet kommer att bli tillgängligt under 2017