Hem
Kontakt

 

Välkommen till Va Med!

En hemsida för Samhällsinformation, sfi och etablering

Va Med! är samlingsnamnet för flera olika utbildningsmaterial för Samhällsorientering SO, Sfi, integration och etablering. Va Med! är i ett av de största materialen i Sverige och används från Kiruna ner till Ystad i ca 95% av Sveriges kommuner. Va Med! är det enda rikstäckande SO-materialet som speciellt tagit fram en metod och ett material som utgår från begreppet ”dialog & reflektion”. Dialog och reflektion som en arbetsmetod är ett krav i SO-förordningen kring hur samhällsorientering för nyanlända ska bedrivas. 


Metod och Material

I vårt samhälle finns alla förutsättningar för att mötas och samtala om det som förenar oss. Vilka osynliga normer och regler finns det? Vilka rättigheter har jag som individ i Sverige? Men lika viktigt, vilka skyldigheter har jag? Det handlar om att ta del av de gemensamma värden som vi genom våra grundlagar tillsammans har bestämt ska utgöra grunden för vårt gemensamma liv i Sverige. 

Genom bilder, filmer och korta texter skapar Va Med! en möjlighet att samtala om sitt nya land Sverige och i dialog och reflektion lära sig om Sverige utifrån våra gemensamma värden, hur vår välfärdsstat är organiserad utifrån de värdena och hur vardagslivet utifrån vårt organiserade samhälle ser ut och fungerar. 

Utbildning i material och metod

Använder ni eller är ni på väg att använda er av något av Va Med!-materialen?  Vi hjälper er att komma igång genom en utbildningsdag i material och metod. Hur kan man arbeta med materialet? Hur fungerar metodiken kring dialog och reflektion? Hur kan man lägga upp en utbildningsplan utifrån textmaterial, filmer och bilder? Tag gärna kontakt på utbildning@vamed.se


I flikarna till vänster finns alla material samlade.  Vill du få tillgång till materialen tag kontakt via utbildning@vamed.se

 

Nytt SO-material om hälsa!
Antibiotikaresistens håller på att bli ett stort problem i hela världen. Ju mer antibiotika vi använder, desto större blir risken att motståndskraftiga bakterier utvecklas och sprids. Alla kan hjälpa till att motverka antibiotikaresistens, genom att bara använda antibiotika när det verkligen behövs. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att i samarbete med Va Med! ta fram ett SO-material för nyanlända som med hjälp av Va Med!-metoden för dialog och reflektion ska informera om antibiotikaresistens och klok användning av antibiotika. Materialet kommer att heta Hälsa & Antibiotika och kommer att finnas tillgängligt bland annat via vamed.se för dig som använder Va Med! inom samhällsorienteringen. Materialet kommer att bli tillgängligt under 2017