Hem
Kontakt

 

Va Med! - Från början. Samhällsinformation på lätt svenska för nyanlända med kort utbildning.

Va Med! - Från början är ett projekt som syftar till att anpassa material och metod utvecklat inom Va Med! ytterligare utifrån målgruppens behov. Målgruppen är nyanlända tredjelandsmedborgare med otillräcklig eller obefintlig utbildning. Materialet utgår från det muntliga och består av bilder/PowerPoints med ljud och enkla stillbildsfilmer. (Läs mer om materialet under fliken "Om materialet") 

Projekt Va Med! - Från början startade 1 februari 2012 och pågick till oktober 2013.  Under projekttiden utprovades materialet på Sfi i Uppsala, Gävle och Jämtlands län med deltagare på studieväg 1 kurs A och B och studieväg 2 kurs B.

Va Med! - Från början är ett rikt material som på lätt svenska ger samhällsinformation och som ger utrymme för intressanta diskussioner, dialog och reflektion i klassrummet.


 

Utbildning i material och metod
Använder ni eller är ni på väg att använda er av Va Med!-materialet? Vi hjälper er att komma igång genom en utbildningsdag i material och metod. Hur kan man arbeta med materialet? Hur fungerar metodiken kring dialog och reflektion? Hur kan man lägga upp en utbildningsplan utifrån textmaterial, filmer och bilder? Tag gärna kontakt på utbildning@vamed.se