Hem
Kontakt

 

Va Med! - Från början. Samhällsinformation på lätt svenska för nyanlända med kort utbildning.

Va Med! - Från början är ett projekt som syftar till att anpassa material och metod utvecklat inom Va Med! ytterligare utifrån målgruppens behov. Målgruppen är nyanlända tredjelandsmedborgare med otillräcklig eller obefintlig utbildning. Materialet utgår från det muntliga och består av bilder/PowerPoints med ljud och enkla stillbildsfilmer. (Läs mer om materialet under fliken "Om materialet") 

Projekt Va Med! - Från början startade 1 februari 2012 och pågår till oktober 2013.  Under projekttiden utprovas materialet på Sfi i Uppsala, Gävle och Jämtlands län med deltagare på studieväg 1 kurs A och B och studieväg 2 kurs B.

Inom ramen för projektet Va Med! - Från början har sfi-lärare och SO-kommunikatörer deltagit i utblldning och fortbildning i metod och teknik runt om i Sverige. I utprovning och utvärdering av såväl den pedagogiska som den metodiska modellen så har det skett tillsammans med deltagare från målgruppen.

Va Med! - Från början är ett rikt material som på lätt svenska ger samhällsinformation och som ger utrymme för intressanta diskussioner, dialog och reflektion i klassrummet.

Projektet delfinansieras av Europeiska integrationsfonden. Uppsala kommun är projektägare och Gävle kommun och Jämtlands län är samarbetspartners.

 

Utbildning i material och metod
Använder ni eller är ni på väg att använda er av Va Med!-materialet? Vi hjälper er att komma igång genom en utbildningsdag i material och metod. Hur kan man arbeta med materialet? Hur fungerar metodiken kring dialog och reflektion? Hur kan man lägga upp en utbildningsplan utifrån textmaterial, filmer och bilder? Tag gärna kontakt på utbildning@vamed.se