Hem
Kontakt

 

Välkommen till MILSA via Va Med!

MILSA är en utbildningsplattform för SO och hälsokommunikation som utvecklas med finansiering från ESF (Europeiska socialfonden) och med Länsstyrelsen i Skåne som projektägare och projektledare. (För mer information se www.lansstyrelsen.se/skane)

Om projektet/utbildningen

 Va Med! är ett informations- och metodmaterial. Va Med!-material bygger på de gemensamma värden, normer och värderingar som ligger till grund för vårt samhälle. Metoden utgår från dialog och reflektion och ett aktivt deltagande från deltagarnas sida. Metodmaterialet består av bilder och filmer, introduktionsfilmer för varje  temaområde samt korta stillbilds- och diskussionsfilmer.

 Här har Va Med! i ett samarbete med MILSA samlat allt som du som samhälls- och hälsokommunikatör som genomgår utbildningen via MILSA:s utbildningsplattform behöver för att kunna använda materialet samt metoden för dialog och reflektion tillsammans med deltagarna i din undervisning.

Mer om materialet kan du läsa om på ”Om materialet”