Hem
Kontakt

 

Va Med – Ung! Materialet

Materialet består av text, bild och film och har fokus på en arbetsmetod som bygger på ett aktivt deltagande i form av dialog och reflektion.

Materialet har fokus på viktiga frågor som rör nyanlända ungdomars introduktion till det nya landet Sverige som demokrati, samhälle, framtid, individ, jämställdhet, fritid, livsstil, rättigheter, skyldigheter, hälsa, sex och samlevnad, droger, alkohol, studier, arbete mm.

Va Med – Ung! materialet är främst ett material för dialog och reflektion som ska ge målgruppen möjlighet att i grupp diskutera för dem angelägna frågor.


Nu finns Va Med-UNG!:s filmmaterial även på Dari!

Nu finns Va Med-UNG!-filmerna översatts till Dari. Är du en registrerad användare av Va Med!-UNG så är det bara att under fliken "filmer" i Va Med-UNG! välja Dari som språk. Vi hoppas att vi får fortsatta medel för att översätta metodmaterialet i VaMed-UNG! till flera språk. 


Följande delar ingår:

 1. Texthäfte i 6 delar: Att vara ung i Sverige:

Korta texthäften på lätt svenska  med många bilder och repliker som underlag för information och diskussion. Texthäftena kommer täcka följande 6 ämnesområden:

  • Del 1: Att komma till ett nytt land
  • Del 2: Fritid, familj, vänner och relationer
  • Del 3: Bra hälsa och goda vanor
  • Del 4: Studier och arbete
  • Del 5: Att bli en del av samhället
  • Del 6: Att leva tillsammans

 

2. Introduktionsfilmer till varje kapitel.

Till varje område finns en introduktionsfilm som övergripande presenterar området. Filmen kan man titta på som en introduktion till området men även som en sammanfattning av innehållet. Filmerna avslutas med några öppna frågeställningar som ska uppmuntra till dialog, diskussion och reflektion.

 

3. Bildmaterial för pedagogiskt arbete med målgruppen.

Alla bilder utgår från fotografier i autentiska miljöer men där personerna är tecknade. På så sätt upplevs bilderna mer som symboler och man kan i dialogen utgår från den/de man ser på bilderna i stället för att i svåra och/eller känsligt frågor utgå från sig själv. Bilderna kan man användas som de är eller tillsammans med de olika replikerna.

 

4. Filmmaterial för utveckling av metoden för dialog och reflektion med korta filmer

I metodmaterialet finns också 20 stillbildsfilmer och 20 diskussionsfilmer. Det är korta filmer som ska underlätta för och uppmuntra till diskussion i grupperna. Alla filmer avslutas med tre olika repliker som alla har som syfte att sätta igång en diskussion kring ett visst ämne. Replikerna utgår från de olika ämnesområdena och utgår från den respons vi fått från arbetet tillsammans med referenspersonerna, dvs målgruppen/ungdomarna själva samt andra personer med lång erfarenhet av målgruppen.

 

5. Handledning och kursplan för allt material.

För att man som lärare ska kunna arbeta med material tillsamman med målgruppen gör vi en utförlig handledning för text, bild och film. Arbetet med Va Med – Ung! materialet ska enkelt kunna anpassas utifrån gruppens aktuella sammansättning, erfarenheter och behov.


Utbildning i material och metod

Använder ni eller är ni på väg att använda er av Va Med-UNG! materialet? Vi hjälper er att komma igång genom en utbildningsdag i material och metod. Hur kan man arbeta med materialet? Hur fungerar metodiken kring dialog och reflektion? Hur kan man lägga upp en utbildningsplan utifrån textmaterial, filmer och bilder?

Tag gärna kontakt på:  utbildning@vamed.se