Hem
Kontakt

 

Det här är Va Med-UNG!

Va Med-UNG! var ett utvecklingsprojekt som innehöll åtgärder som syftade till att ta hänsyn till asylsökande barn och ungdomars behov. Projektet utvecklade material som idag på många håll i Sverige är en del av ungdomarnas introduktion i det svenska samhället inom ramen för grundskolor, gymnasieskolor och boenden mm i olika kommuner. Projekt Va Med-UNG! startade i mars 2013 och pågick till juli 2015. Projektet var baserat på de erfarenheter, material och arbetsmetoder som utvecklats i tidigare projekt inom Va Med!

Syfte och mål med projektet

 • Att förbättra förhållandet för asylsökande ensamkommande ungdomar i Sverige och att stärka och tillvarata deras egen inneboende kraft.
 • Att stärka ungdomarnas vilja och förmåga att ta ansvar för och styra sina egna liv.
 • Att bidra till kompetenshöjande insatser för  de personalgrupper inom grundskolan och gymnasieskolan som kommer i kontakt med målgruppen.
 • Att bidra till och underlätta för samverkan i de kommuner som medverkar i projektet, vilket även det ska gynna den slutliga målgruppen.
 • Att utveckla ett material och en metod för information till målgruppen asylsökande ensamkommande ungdomar.

Material och metod

Materialet består av text, bild och film och har fokus på en arbetsmetod som bygger på ett aktivt deltagande i form av dialog och reflektion.

Materialet har fokus på viktiga frågor som rör nyanlända ungdomars introduktion till det nya landet Sverige och berör frågor som demokrati, samhälle, framtid, individ, jämställdhet, fritid, livsstil, rättigheter, skyldigheter, hälsa, sex och samlevnad, droger, alkohol, studier, arbete…mm

Materialet är indelat enligt följande:

 • Texthäfte i 6 delar - ”Att vara ung i Sverige”
 • Introduktionsfilmer till varje kapitel/del
 • Bildmaterial för pedagogiskt arbete med målgruppen
 • Filmaterial för utveckling av metoden för dialog och
  reflektion med korta stillbildsfilmer och diskussionsfilmer
 • Handledning och kursplaner för allt material


Målgruppsmedverkan!

För projektets resultat var det viktigt att göra målgruppen själva aktiva i utvecklandet av material och metod. I arbetet med att ta fram materialet inom projektet samarbetade vi i Uppsala kommun därför med CIS (Centrum för introduktion i skola) och FBK (förberedelseklass) på grundskolans högstadium, Bolandsgymnasiet, Celsiusskolan, Lundellska skolan och Rosendalsgymnasiet (fyra gymnasieskolor med SPRINT, språkintroduktion), Språkskolan och Aktivitetshuset.

Inom ramen för projektet samarbetade vi även nationellt med bland annat Gävleborgs län, Jämtlands län och Västra Götalands län.


 

Utbildning i material och metod
Använder ni eller är ni på väg att använda er av Va Med-UNG! materialet? Vi hjälper er att komma igång genom en utbildningsdag i material och metod. Hur kan man arbeta med materialet? Hur fungerar metodiken kring dialog och reflektion? Hur kan man lägga upp en utbildningsplan utifrån textmaterial, filmer och bilder? Tag gärna kontakt på utbildning@vamed.se