Hem
Kontakt

 

Det här är Va Med-UNG!

Va Med-UNG! är ett material som syftar till att ta hänsyn till nyanlända barn och ungdomars behov. Materialet används i dag på många håll i Sverige är en del av ungdomarnas introduktion i det svenska samhället inom ramen för grundskolor, gymnasieskolor och boenden mm i olika kommuner. Va Med-UNG!-materialet är baserat på de erfarenheter, material och arbetsmetoder som utvecklats tidigare inom Va Med!

Syfte och mål med materialet

  • Att förbättra förhållandet för asylsökande ensamkommande ungdomar i Sverige och att stärka och tillvarata deras egen inneboende kraft.
  • Att stärka nyanlända ungdomarnas vilja och förmåga att ta ansvar för och styra sina egna liv
  • Att nå ut med information till målgruppen asylsökande ensamkommande ungdomar.

Material och metod

Materialet består av text, bild och film och har fokus på en arbetsmetod som bygger på ett aktivt deltagande i form av dialog och reflektion.

Materialet har fokus på viktiga frågor som rör nyanlända ungdomars introduktion till det nya landet Sverige och berör frågor som demokrati, samhälle, framtid, individ, jämställdhet, fritid, livsstil, rättigheter, skyldigheter, hälsa, sex och samlevnad, droger, alkohol, studier, arbete…mm

Materialet är indelat enligt följande:

  • Texthäfte i 6 delar - ”Att vara ung i Sverige”
  • Introduktionsfilmer till varje kapitel/del
  • Bildmaterial för pedagogiskt arbete med målgruppen
  • Filmaterial för utveckling av metoden för dialog och
    reflektion med korta stillbildsfilmer och diskussionsfilmer
  • Handledning och kursplaner för allt material


Målgruppsmedverkan!

För materialutvecklingens resultat var det viktigt att göra målgruppen själva aktiva i utvecklandet av material och metod. I arbetet med att ta fram materialet inom Va Med-UNG! samarbetade vi därför med CIS (Centrum för introduktion i skola) och FBK (förberedelseklass) på grundskolans högstadium, Bolandsgymnasiet, Celsiusskolan, Lundellska skolan och Rosendalsgymnasiet (fyra gymnasieskolor med SPRINT, språkintroduktion), Språkskolan och Aktivitetshuset i Uppsala.

Inom ramen materialutvecklingen samarbetade vi även nationellt t ex med bland annat Gävleborgs län, Jämtlands län och Västra Götalands län.


 

Utbildning i material och metod
Använder ni eller är ni på väg att använda er av Va Med-UNG! materialet? Vi hjälper er att komma igång genom en utbildningsdag i material och metod. Hur kan man arbeta med materialet? Hur fungerar metodiken kring dialog och reflektion? Hur kan man lägga upp en utbildningsplan utifrån textmaterial, filmer och bilder? Tag gärna kontakt på utbildning@vamed.se