Hem
Kontakt

 

Ett nytt informations- och metodmaterial för dialog och reflektion!

 Materialet består av ett informationshäfte på lätt svenska. För att underlätta för deltagarna  finns det en introduktionsfilm. För metoden för dialog och reflektion utvecklades nya bilder samt 10 stillbildsfilmer och 10 diskussionfilmer. Materialutvecklingen genomfördes tillsammans med sju öppna förskolor i Uppsala; Ekeby/Flogsta, Heidenstam, Kristallen, Liljeforstorg, Treklangen, Stenhagen och Sävja. Deltagare från målgruppen var själva aktiva i utprovningen av nytt material.


Det här materialet...

  • Informationshäfte på lätt svenska
  • Introduktionsfilm
  • Stillbilder för dialog och reflektion
  • 10 stillbildsfilmer
  • 10 diskussionsfilmerText, bild och film inom Va Med! - projekten

Texterna, bilderna och filmerna är grunden för Va Med!s material och metod. Tillsammans  utgör de den kreativa utgångspunkten för dialog och reflektion. Va Med! är ett flexibelt material som kan användas på många olika sätt. Det finns stora möjligheter att anpassa materialet efter det aktuella ämnet och deltagarnas egna erfarenheter och bakgrund. Materialet är indelat i åtta olika ämnesområden: Att komma till Sverige, Att bo i Sverige, Att försörja sig och utvecklas i Sverige, Individens rättigheter och skyldigheter, Att bilda familj och leva med barn i Sverige,  Att påverka i Sverige, Att vårda sin hälsa i Sverige, Att åldras i Sverige.
Du kan få mer information om materialet i Va Med! genom att klicka på fliken Va Med! "Om materialet".