Hem
Kontakt

 

Ett nytt informations- och metodmaterial för dialog och reflektion!

I genomförandet arbetade vi redaktionellt med utvecklingen av ett nytt informations- och metodmaterial. Inom ramen för projektet genomfördes både  utbildning och fortbildning för personalen på de öppna förskolorna. Projektet utvecklade och utprovade även ett nytt informations- och metodmaterial för dialog och reflektion utifrån målgruppens specifika behov. Materialet består av ett informationshäfte på lätt svenska. För att underlätta för deltagarna kommer finns det en introduktionsfilm. För metoden för dialog och reflektion utvecklades nya bilder samt 10 stillbildsfilmer och 10 diskussionfilmer. Projektet genomfördes i Uppsala kommun tillsammans med sju öppna förskolor; Ekeby/Flogsta, Heidenstam, Kristallen, Liljeforstorg, Treklangen, Stenhagen och Sävja. Deltagare från målgruppen var själva aktiva i projektet både i referensgruppsarbetet och i utprovningen av nytt material.

Materialet finns på hemsidan. För att ta del av materialet behöver du en inloggning. Den hittar du längst upp på denna sida.

Det här ska vi göra...

  • Informationshäfte på lätt svenska
  • Introduktionsfilm
  • Nya stillbilder för dialog och reflektion
  • 10 stillbildsfilmer
  • 10 diskussionsfilmer
Text, bild och film inom Va Med! - projekten

Texterna, bilderna och filmerna är grunden för Va Med!s material och metod. Tillsammans  utgör de den kreativa utgångspunkten för dialog och reflektion. Va Med! är ett flexibelt material som kan användas på många olika sätt. Det finns stora möjligheter att anpassa materialet efter det aktuella ämnet och deltagarnas egna erfarenheter och bakgrund. Materialet är indelat i åtta olika ämnesområden: Att komma till Sverige, Att bo i Sverige, Att försörja sig och utvecklas i Sverige, Individens rättigheter och skyldigheter, Att bilda familj och leva med barn i Sverige,  Att påverka i Sverige, Att vårda sin hälsa i Sverige, Att åldras i Sverige.
Du kan få mer information om materialet i Va Med! genom att klicka på fliken Va Med! "Om materialet".