Hem
Kontakt

 

Det här är Va Med!...

I vårt samhälle finns alla förutsättningar att mötas och samtala om det som förenar oss.
Men för det krävs kunskap om de osynliga och synliga normer och regler som finns.

Va Med! är ett informations- och metodmaterial för Sfi och samhällsorientering. Materialet kan användas både inom Sfi och för nyanländas etablering.
Materialet består av texter/häften bilder och filmer och genom att arbeta med text, bild och film inom samhällsorientering skapas utrymme för diskussion, reflektion och dialog!

SAMHÄLLSORIENTERING

Det är viktigt att vi på ett tidigt stadium i etableringen av nyanlända skapar en dialog om vår gemensamma värdegrund och om hur vårt samhälle är organiserat.
Va Med! är ett projekt där man inom ramen för Sfi och etablering för nyanlända arbetar för att underlätta inträdet och etableringen i det svenska samhället.

Det handlar om...

  • Värden - Värden och principer som uttrycks i regeringsformen, våra grundlagar och de internationella konventioner som Sverige anslutit sig till.
  • Välfärdsstat - Välfärdspolitikens organisation och funktion. Hur samhället styrs och organiseras utifrån våra grundläggande värden.
  • Vardagsliv - Praktisk vardagskunskap. Hur fungerar vardagslivet i Sverige och hur hänger det samman med våra konstitutionella värden och välfärdsstatens utformning.

Mål

  • Att öka förståelsen för den gemensamma värdegrunden och genom interkulturell dialog bidra till minskat utanförskap och ökad delaktighet i samhället.
  • Att bidra till en snabbare etablering och att underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden och i samhället.

Mer om materialet  finns under fliken VaMed! "Om materialet"

 

Utbildning i material och metod
Använder ni eller är ni på väg att använda er av Va Med!-materialet? Vi hjälper er att komma igång genom en utbildningsdag i material och metod. Hur kan man arbeta med materialet? Hur fungerar metodiken kring dialog och reflektion? Hur kan man lägga upp en utbildningsplan utifrån textmaterial, filmer och bilder? Tag gärna kontakt på utbildning@vamed.se