Hem
Kontakt

 

MATERIALET

Va Med! är ett öppet material vars mål är att sätta igång dialog, diskussion och reflektion bland deltagarna. Texterna, bilderna och filmerna är grunden för Va Med!s material och metod. Tillsammans utgör de den kreativa utgångspunkten för dialog och reflektion

Va Med! är ett flexibelt material som kan användas på många olika sätt. Det finns stora möjligheter att anpassa materialet efter det aktuella ämnet och deltagarnas egna erfarenheter och bakgrund. Resultat från arbetet med utprovning och extern utvärdering visar entydigt att Va Med! bidrar till dialog och kulturella jämförelser.

Va Med!-materialet är indelat i åtta ämnesområden och utgår från de tre V:na:

VÄRDEN: Mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och den enkilldes rättigheter och skyldigheter.

VÄLFÄRDSSTAT:  Hur samhället är organiserat

VARDAGSLIV: Hur man praktiskt lever i Sverige.

Materialet består idag av:
Texter indelade i 8 ämnesområden.
Introduktionsfilmer till respektive område.
Bildmaterial - personer och situationer.
Bildfilmer för underlag för dialog och reflektion.
Handledningsmaterial.

TEXTERNA

Nedan kan du läsa en kortfattad beskrivning om vad varje texthäfte innehåller.


1. Att komma till Sverige

Att komma till ett nytt land. Att komma in i det svenska samhället. Olika kulturer. Högtider och traditioner i Sverige.


2. Att bo i Sverige

Arbetsmarknaden i Sverige. Olika sätt att bo. Att hitta en bostad. Hushållsekonomi och det dagliga livet. Sveriges landskap och kommuner.


3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Utbildningsmöjligheter och vuxenutbildning. På arbetsförmedlingen. CV och personligt brev. Att starta eget. Skatt och deklaration. Kultur och fritid.


4. Individens rättigheter och skyldigheter

Jämställdhet och individens frihet. Diskrimineringslagen. Hjälp, stöd och rådgivning. Religionsfrihet. Gemensam värdegrund.


5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

Vad är en familj? Äktenskap och samboförhållanden. Att vänta och föda barn. Barns rättigheter. Den svenska skolan. Föräldrakontakt. Elevdemokrati.


6. Att påverka i Sverige

Demokrati i Sverige. Sveriges lagar. Viktiga fri- och rättigheter i Sverige. Rösträtt och vårt valsystem. Polis, domstolar och straff.


7. Att vårda sin hälsa i Sverige

Att må bra. Vikten av egenvård. Så fungerar vården.Vårdcentralen. Sjukvårdsrådgivning. Sjukhusvård. Apotek. Barn och hälsa. Tandvård.


8. Att åldras i Sverige

Sent i livet. Att bli äldre. Pensioner. Äldreomsorg. Vård vid livets slut. Begravning. Arvsregler och testamente.BILDERNA

Bildmaterialet i Va Med! består av ca 200 bilder. Alla bilder utgår från fotografier i autentiska miljöer där personerna är tecknade. Bilderna var från början tänkt som ett hjälpmedel för grupper med de språksvagaste deltagarna men under utprovningens gång har det visat sig att de fungerar lika bra för deltagare på alla olika nivåer. Bilderna kan delas in utifrån de åtta olika ämnesområdena men alla bilder har fler än ett användningsområde.


FILMERNA

Det pedagogiska filmmaterialet består av åtta introduktionsfilmer, en till varje ämnesområde. Filmerna är korta introduktioner till texterna. De innehåller öppna frågor som uppmuntrar deltagarna att diskutera. I filmmaterialet ingår det även diskussionsfilmer och stillbildsfilmer. Det är korta filmer som alla slutar med tre olika repliker/frågor som underlättar för deltagarna i gruppen att diskutera och reflektera.
HANDLEDNING


Till materialet finns en handledning för text, bild och film. Här ges tips och exempel på hur man kan arbeta med materialet. Målet är att alla ska kunna vara med i dialogen och diskussionen.

 

Ta del av materialet
Materialet finns tillgängligt på den här sidan under Va Med! flikarna "Textmaterial", "Filmer" och "Bilder" För att se flikarna och för att kunna ta del av materialet behöver du logga in eller registrera dig som användare. Vill ni ha tillgång till materialet? Se information under "kontakt" på denna sida