Hem
Kontakt

 

Välkommen till MILSA – Va Med!

Här har Va Med! i ett samarbete med MILSA samlat det du som samhälls- och hälsokommunikatör som genomgår utbildningen i MILSA behöver för att kunna använda materialet samt metoden för dialog och reflektion tillsammans med deltagarna i din undervisning.

Introduktionsfilmer - Diskussionsfilmer Stillbildsfilmer - Bilder. 

Metodmaterialet består av Introduktionsfilmer – Diskussionsfilmer – Stillbildsfilmer och Bilder.

Under fliken Filmer hittar du:

1. Introduktionsfilmerna:

Det finns 8 stycken – en för varje ämnesområden inom SO.

Du hittar introduktionsfilmerna först i filmlistan.

De är ca 5 minuter långa och de finns på följande språk; svenska, engelska, arabiska, persiska/farsi, spanska, franska, ryska, somaliska, sorani, thaliändska, tigrinja och kurmanji.

Välj språk genom att trycka på knappen Välj språk överst på sidan.

 2. Diskussionsfilmer – Stillbildsfilmer:

Det är korta filmer som alla slutar med tre repliker som underlättar för deltagarnas dialog och reflektion i klassrummet. De är indelade utifrån vilken kurs och modul i MILSAS utbildning som de passar till.

Exempel 1

Diskussionsfilmen Anne om sjukvård har nummer 1.5.01.

Det betyder att den passar till Baskursen 1.5 Hälso- och sjukvården i Sverige och det är film nummer 1 i det paketet.

Exempel 2

Stillbildsfilmen Ronaldo om att söka jobb har nummer 2.3.02.

Det betyder att den passar till Temakursen 2.3 Att försörja sig och utvecklas i Sverige och det är film nummer 2 i det paketet.

 3. Bilder

Bilderna finns under fliken Bilder. Bilderna är indelade på samma sätt efter kurs och modul.

Exempel

Bild 1.6.03 Vallokal passar till Baskursen 1.6 Att påverka i Sverige och det är bild nummer 3 i det paketet.

En innehållsförteckning över allt metodmaterial som finns på MILSA – Va Med! hittar du under fliken Textmaterial.

LYCKA TILL!