Hem
Kontakt

Om materialet...   TEXT - BILD - FILM

iHUB-materialet är uppbyggt som en "kurs" på 15 veckor / utbildningstillfällen och tar upp förljande fem teman;


Förskola/Skola, Hälsa, Kultur/Fritid, Påverkan och Utbildning/Arbete.


Varje tema har en lokal anknytning och samverkan sker med lokala aktörer. Indelningen som en kurs på 15 veckor ska inte ses som ett måste utan som en inspiration till hur man kan arbeta i grupp kring de frågor man vill prata och ha en dialog kring. Materialet är indelat i texter, bilder och filmer. De kan du ta del av i flikarna "Textmaterial", "Filmer" och "Bilder".till vänster om du är inloggad på sidan. Under fliken "Textmaterial" hittar du också iHUB:s Utbildningspärm! I den pärmen får du idéer och förslag på ett kursupplägg för att ha iHUB-kurser på din Öppna förskola. Under flikarna 1-5 hittar du de olika temaområdena som iHUB utgår ifrån. Under flikarna 6-10 finns ytterligare material att ta del av som ni kan ha nytta av under kurserna. En del material kan ni själva fylla på med utifrån vad som finns i närområdet kring er Öppna förskola.


En utbildningspärm i femkapitel!


Pärmen följer kursupplägget i iHUB-navet. Den första fliken/tre kurstillfällena handlar om Öppna förskolan, Förskolan och Skolan. Den nästkommande fliken om Hälsa etc. I pärmen hittar du förslag på frågor man kan ha en dialog kring. iHUB-kursen är inte en kurs i samhällsorientering under den obligatoriska SO-undervisningen utan ett sätt att inom ramen för Öppna förskolan ha en dialog kring sitt nya land Sverige. Se förslagen som en inspiration. Det finns väldigt mycket att ha en dialog kring och det finns inget som är rätt eller fel. 


Powerpoints - Handledningsmaterial


I textmaterialet finns också powerpoint att ladda ner som följer pärmens upplägg för att det ska bli enklare att arbeta för dig som pedagog. Det finns också idéer på frågor att ha en dialog kring som följer de olika kapitlen.


Filmer och bilder


Till allt material finns det bilder och filmer att arbeta med som följer materialet.  Filmerna är uppdelade i en introduktionsfilm till varje del samt korta små animerade stillbildsfilmer som följer olika teman som man sedan i gruppan kan prata om.  Under fliken "Bilder" kan du titta på bilder som även de följer materialet olika teman. Bilderna kan du ladda ner och skriva ut eller titta på via denna hemsida.  Filmerna måste du titta på via hemsidan.


Filmerna finns idag på svenska, engelska, arabiska och tigrinja.


Lycka till med dina iHUB-träffar!