Hem
Kontakt

LJUD - BILD - POWERPOINT - FILM

Materialet utgår från det muntliga och består av bilder som tillsammans med inspelat ljud och enkla texter bildar PowerPoint-presentationer som man arbetar med i klassrummet. Texten som utgår från Va Med! - materialet  är förenklat och anpassat med nya illustrationer med inläst ljud och dialoger. En enkel animerad stillbildsfilm avslutar varje del. Materialet består idag av 14 PowerPoint-presentationer med ljud och 24 stillbildsfilmer. Materialet är enkelt och pedagogiskt och följer innehållet i de 8 ämnesområdena: Att komma till Sverige, Att bo i Sverige, Att utvecklas och försörja sig i Sverige, Individens rättigheter och skyldigheter, Att bilda familj och leva med barn i Sverige, Att vårda sin hälsa i Sverige och Att åldras i Sverige.

Materialet är mycket användarvänligt och leder till dialog och reflektion i klassrummet eller i arbetsgruppen. Varje del avslutas med frågor som utgör en grund för vidare diskussion.

Materialet finns tillgängligt på den här sidan under Va Med! - Från början fliken "Filmer" och PowerPoints under fliken "Textmaterial".

Det finns också en handledning där du kan få tips och idéer om hur man som Sfi-lärare och kommunikatör inom SO kan arbeta med materialet. Handledningen finns att ladda ner i Pdf-format under fliken "Textmaterial".

För att se flikarna och för att kunna ta del av materialet behöver du logga in eller registrera dig som användare. Du loggar in och/eller registrerar dig längs upp på hemsidan.