Hem
Kontakt

Va Med!-SO

Det finns ett stort behov av ett METODMATERIAL för samhällsorientering på MODERSMÅLET. En metod som ska underlätta för och säkerställa kraven på dialog och reflektion enlig förordningen SFS 2010:1138. Metodmaterial ska kunna användas oavsett vilket textmaterial för SO man utgår ifrån. Metodmaterialet ska fungera som en verktygslåda för samhällskommunikatörerna. I Va Med!-materialet utvecklades ett metodmaterial för dialog och reflektion bestående av ett stort bildmaterial och många filmer. Det finns en introduktionsfilm till varje ämnesområde (åtta stycken), 20 korta diskussionsfilmer och 18 korta stillbildsfilmer. Se mer under "Om materialet" på fliken för projekt Va Med! 

ÖVERSÄTTNING

Allt metodmaterial ska även kunna användas inom den obligatoriska samhällsorienteringen (SO) för nyanlända. Bilderna kan man använda som de är men filmerna är nu översatta. Introduktionsfilmer, diskussionsfilmer och stillbildsfilmer. Språken som finns är engelska, arabiska, somaliska, tigrinja, persiska/farsi, franska, spanska, ryska, sorani och thailändska.

UTBILDNING

Vill ni använda er av Va Med-SO! materialet? Vi hjälper er att komma igång genom en utbildningsdag i material och metod. Hur kan man arbeta med materialet? Hur fungerar metodiken kring dialog och reflektion? Hur kan man lägga upp en utbildningsplan utifrån textmaterial, filmer och bilder? Tag gärna kontakt på utbildning@vamed.se