Hem
Kontakt

KONTAKT

För mer information om hemsidan och/eller om du är intresserad av att arbeta med materialet eller få utbildning/handledning i material och metod eller har andra frågor är du välkommen att ta kontakt.


Övergripande kontaktperson och projektledare för alla Va Med!-projekten är:

Tove Österling Wallner

tove.osterling-wallner@vamed.se

Utbildning i material och metod

Använder ni eller är ni på väg att använda er av något av Va Med!-materialen?  Vi hjälper er att komma igång genom en utbildningsdag i material och metod. Hur kan man arbeta med materialet? Hur fungerar metodiken kring dialog och reflektion? Hur kan man lägga upp en utbildningsplan utifrån textmaterial, filmer och bilder?

Tag gärna kontakt på:  utbildning@vamed.se


För Va Med!:s filmer, media och marknadsföring ansvarade:

Limewheel Utbildning och media AB. 


I materialens text och redaktionella arbete har följande personer deltagit:

Tove Österling Wallner; redaktör och huvudansvarig

Jenny Hast, Elisabet Johansson, Kersti Månsson, Thordis Richardsdottir,

Erik Sandberg, Emma Selin, Nina Stub Kreuger, Henric Wallby, Eva Grass och Joacim Wallner


Illustrationerna i de olika materialen är gjorda av:

Kersti Månsson Illustratör, Utbildning Kultur&Media

Joacim Wallner, Limewheel Utbildning & media AB