Hem
Kontakt
Ett ljudmaterial i samhällsorientering på modersmålet för kortutbildade invandrare.

MÅLGRUPPEN ÄR KORTUTBILDADE INVANDRARE

Lyssna och VaMed! vänder sig i första hand till kortutbildade invandrare främst inom studieväg 1 i SFI.

Det rör sig om personer som har högst ca 6-7 års skolgång från hemlandet eller som saknar formell skolutbildning helt och i de flesta fall är analfabeter.

För människor, analfabeter, uppvuxna i ett talspråkssamhälle är man van att ta emot och hantera kunskaper och information på muntlig basis – genom att lyssna, berätta, diskutera och fråga.

Textmodulerna i Lyssna och VaMed! är därför skrivna på ett enkelt och lättillgängligt språk i en berättande och förklarande talspråksinfluerad stil. Skillnaden mellan högspråk och talspråk kan vara mycket stor i vissa språk till exempel i arabiska.

Syftet är att i grupperna lyssna, berätta, diskutera och fråga om sitt nya land Sverige.

Begrepp och företeelser som kan vara svåra att förstå förklaras lite mer ingående som till exempel myndighet, försäkring, visstidsanställning, karensdag, kollektivavtal, sambo, högkostnadsskydd osv.

Det är inte bara dessa begrepp från det moderna välfärdssamhället som är svåra att ta till sig för målgruppen. Många kommer från ett samhälle präglat av ett kollektivistiskt traditionellt tänkande och ska nu möta och förstå det individualistiska postmoderna samhället med abstrakta värdeord som rättigheter, jämställdhet, individuell frihet, delaktighet och demokrati.

Läs mer om materialet under fliken "Om materialet"