Hem
Kontakt

S.A.G.A-projektet

Hej! Med den här informationen vill vi som har arbetat med projektet “SAGA - Sexuality And Gender Acceptence” ge dig som arbetar som lärare och pedagog information om ett nytt material som vi tagit fram i samverkan med RFSL Ungdom Uppsala. Målgruppen är ungdomar 13-15 år på högstadiet. Materialet ska underlätta dialogen i klassrummet kring fördomar, intolerans och rasism kopplat till hbtq-frågor. Fokus är rätten till våra egna val kopplat till kön, sexualitet och våra mänskliga fri- och rättigheter. Kort och gott... Hur ska vi leva tillsammans?

Vi som arbetat med det här projektet är ungdomar från RFSL Ungdom Uppsala. Med stöd från MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har vi fått möjligheten att ta fram ett material som vi tycker är jätteviktigt. Överallt runt om i samhället möts människor av fördomar och intolerans kopplat till sitt kön och sin sexualitet. Det är inte okej! Därför ville vi utveckla ett metodmaterial som bygger på film. Det ska utgå från våra gemensamma värden som vårt samhälle bygger på. Målet med materialet är att öka ungdomars kunskaper om våra mänskliga rättigheter och våra grundläggande demokratiska värderingar för att tillsammans prata om hur vi ska leva tillsammans i Sverige oavsett vilket kön man identifierar sig som och oavsett vilken sexuell läggning man har.